Van harte welkom op D.V. 28 maart in de grote kerk van Gorinchem!
Poster – Albertography.

’t Was nacht boven de verlaten Olijfberg,
De bomen lieten hun donkere schaduwen zien.
En langzaam beklom de Heiland
met vermoeide tred de berghelling.

Daar was geen blijde menigte,
Geen kleding werd voor Zijn voeten geworpen;
Het pad dat leidde naar Bethanië
liep hij in smart en alleen.

De luide Hosanna’s waren allen verstomd,
De schamele overwinning van de dag;
De bladeren van de takken die ’s morgens waren uitgestrooid,
verlepten in het bleke maanlicht.

Zo liep de Heiland over de top van de Olijfberg,
met vermoeide pas;
De dieren hebben een leger, de vogels een nest;
Hij kon Zijn hoofd nergens ten ruste leggen!

admin

Recente berichten

Nieuwsberichten